دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارم: وسیله و شیوه قصاص

آخرین مسأله که در این نوشتار در مبحث استیفای قصاص ذکر می گردد، مربوط به بحث وسیله وشیوه قصاص است. محقق حلی می نویسد:« قصاص جز با شمشیر جایز نیست. مثله کردن قاتل جایز نیست. بلکه باید به زدن سرش اکتفا شود، هر چند جرم، غرق کردن، سوزاندن، زدن جسم سنگین به سر یا کوبیدن او باشد.[۱]

وشهید ثانی توضیح می دهد که « به عقیده بیشتر فقها اجرای قصاص باید با زدن گردن انجام گیرد. خواه جرم با زدن گردن انجام گرفته باشد یا به صورت دیگر؛ مانند غرق کردن و.. زیرا منظور از قصاص خارج کردن روح است و این منظور با زدن گردن حاصل است وبیش از این مساله است که از آن نهی شده است. اما ابن جنید گفته است جایز است کشتن او به همان گونه که کشته شده است، به استناد آیه شریفه « َمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» [۲] وبه دلیل روایتی که از پیامبر اکرم رسیده که فرموده است: « هرکس بسوزاند او را می سوزانیم وهر کس غرق کند او را غرق می کنیم». و روایت شده است که یک نفر یهودی سر کنیزی را با سنگ شکست، پیامبر اکرم دستور فرمود: سر او با سنگ شکسته شود. به علت اینکه منظور از قصاص تشفی خاطر است واین وقتی کامل می شود که قاتل کشته شود با وسیله ای مانند آنکه او مقتول را با آن کشته است. در این عقیده عیبی نیست جز اینکه اشهر خلاف آن است؛ ودر صورت صحت عقیده اخیر استثنائاتی بر آن وجود دارد مانند قتل با سحر، قتل با عمل شنیع، قتل با خوراندن شراب یا بول.. که چون این اعمال خود حرام می باشند قصاص با فعل حرام جایز نیست. [۳]

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد حقوق:تفاوت میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی

در این صورت قانونگذار در ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: « قصاص با آلت کند وغیر برنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است ومثله او نیز جرم است» [۴]پس ملاحظه می شود که مثله وآزار مجرم ممنوع گردیده و در ماده ۱۴ آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری [۵] اشاره شده که : « اجرای قصاص نفس، قتل واعدام ممکن است به صورت حلق آویز به چوبه دار یا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسیته ویا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادر کننده رای انجام بگیرد».[۶]

پس از بیان چند بحث جالب توجه واختلافی در مورد اصل قصاص و کیفیت استیفای آن از این پس وارد مبحث اصلی این رساله یعنی سقط جنین می شویم.

[۱] – محمدی . ابوالحسن . حقوق کیفری اسلام . صفحه ۳۱۸

قرآن مجید . سوره بقره . آیه ۱۹۴[۲]

۱– محمدی . ابوالحسن . حقوق کیفری اسلام . صفحه ۳۲۱ – ۳۲۰

– قانون مجازات اسلامی . مصوب ۱۳۷۰[۴]

۳– قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب؛مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام رئیس دادگاه صادر کننده حکم یا نماینده او رئیس نیروی انتظامی محل رئیس زندان پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حاضر باشد .

۴آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری.

مطلب مشابه :  بررسی پیشنهاد جهت رفع مشکلات دیات و بیان نارسایی هایی فراوانی - پايان نامه ارشد حقوق

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

۱- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟

۲- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟

۳-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟

۴- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟