دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– معافیت از عوارض و مالیات ها:

طبق کنوانسیون های ۱۹۴۶ و ۱۹۷۵، رئیس هیات دیپلماتیک و کارمندان هیات از پرداخت کلیه عوارض و مالیات های شخصی یا مالی یا منطقه ای یا شهری معاف هستند مگر مالیات های غیر مستقیم که جزو قیمت کالا یا خدمات منظور می شود و مالیات بر اموال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده و مالیات بر ارث از طرف دولت پذیرنده و مالیات هایی که از درآمد های شخصی حاصل و اخذ شود (در کشور پذیرنده) و عوارضی که در برابر انجام خدمات خاص وصول می شود و هزینه های ثبت و دادرسی و رهن و تمبر در خصوص اموال غیر منقول.

– معافیت از حقوق گمرکی و بازرسی

در موافقت نامه های مقر سازمان ملل متحد و کنوانسیون عمومی ۱۹۴۶ به صراحت در خصوص مزایای گمرکی به میان نیامده است، اما کنوانسیون ۱۹۷۵ مقرراتی را برای مزایای آن وضع کرده است. [۱]

۱- دولت پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع کند اشیاء مورد استفاده رسمی هیأت دیپلماتیک و اشیاء مورد استفاده شخصی رئیس هیأت دیپلماتیک و کارمندان هیأت و حتی اثاثیه ای که برای منزل خود لازم دارند از معافیت کلیه حقوق گمرکی و مالیاتی و سایر هزینه های فرعی برخوردار خواهد شد البته مخارج انبارداری و باربری و هزینه های ناشی از خدمات مشابه مستثنی از موارد فوق می باشد.

همچنین توشه شخصی رئیس هیأت دیپلماتیک و کارمندان هیأت از تفتیش معاف است مگر آنکه دلایل جدی دال بر وجود اشیایی در آن که مشمول معافیت هایی که ذکر شده نباشد و یا ورود و صدور آن اشیاء به موجب قوانین یا مقررات قرنطینه دولت پذیرنده ممنوع باشد. در چنین مواقعی تفتیش فقط با حضور شخصی برخوردار از این معافیت یا نماینده مجاز وی صورت خواهد گرفت. [۲]

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی انطباق آیین دادرسی کیفری ایران بااستانداردآیین دادرسی کیفری icc

 

– معافیت از مقررات بیمه های اجتماعی:

بر اساس ماده ۳۲ کنوانسیون ۱۹۷۵ وین اعضای هیات های دیپلماتیک نزد سازمان های بین المللی از معافیت مقررات بیمه های اجتماعی برخوردار هستند.

براساس ماده فوق رئیس هیأت دیپلماتیک و کارمندان آن با رعایت مقررات بند ۳ این ماده نسبت به خدماتی که برای دولت فرستنده انجام می دهند از مقررات بیمه های اجتماعی معاف خواهند بود، هرچند که ممکن است مقررات فوق در کشور دولت پذیرنده لازم الاجرا باشد و معافیت فوق مشمول افرادی که منحصرا در استخدام خصوصی رئیس هیأت یا کارمندان هیأت هستند نیز خواهد شد مشروط به اینکه تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند و مقررات بیمه های اجتماعی مجری در کشور فرستنده یا کشور ثالث در مورد آنان اعمال شود.

[۱] . دکتر موسی زاده، سازمان های بین المللی و دکتر زمانی، سید قاسم، حقوق سازمان های بین المللی

[۲] . ماده ۳۵ کنوانسیون ۱۹۷۵ وین

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف و کاربرد تحقیق

این پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.

پرسش اصلی تحقیق(مسائل تحقیق)

– آیا تحول در کارکرد های شورای امنیت در مسائل جهانی از جمله پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل تحلیل می باشد ؟