دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده:
    این­پایان­نامه­درسه­فصل­تدوین­شده­است­که­درفصل­اول­تعاریف­ومفاهیم­کلی(جنگ­وکودک)ودرفصل­دوم حمایت­ازکودکان­دراسنادوحقوق­اسلامی­ودرفصل­سوم­مخاصمات­مسلحانه­وحقوق­کودکان­راموردبررسی­قرار می­دهیم­.
    امروزه مهم­ترین عاملی که زندگی میلیون­ها کودک را تحت تأثیر خود قرارداده جنگ است، درتمام جنگ­هایی که تاکنون روی داده، کودکان آسیب­های جبران­ناپذیری را متحمل می­شوند. میلیون­ها کودک درجنگ­ها درگیر شده­اند که فقط تماشاگر نبوده بلکه طعمه بوده­اند. برخی­از قربانیان دریورش به شهرها و یا کشتارهای دسته­جمعی جان خودرا از دست داده­اند. هنوزبرخی از کودکان از تأثیر خشونت جنسی یا محدودیت­های متعدد در درگیری­های مسلحانه که آنها را در معرض­گرسنگی یا بیماری قرار می­دهد، رنج می­برند. جای بسی نگرانی است که هنوز هزاران نوجوان وکودک در سراسر جهان به صورت زنجیره­ای به عنوان جنگجو مورد استفاده قرار می­گیرند.
پدیده نامیمون جنگ همه­ی حقوق کودکان از جمله حق­حیات، حق­زندگی درکنارخانواده، حق بهداشت، حق­پیشرفت و تحصیل­کودکان را نقض و تهدیدمی­کند. مطابق گزارش­های جدید مجامع بین­المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری­ها، کشتن و نقص عضو، هجوم  به مدارس و بیمارستان­ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم­کردن از دسترسی به کمک­های ­بشردوستانه، مواردی از خشونت­هایی­است که در مخاصمات­مسلحانه و درگیری­ها علیه کودکان اعمال می­شود.
کنوانسیون حقوق­کودک مهم­ترین­سند بین­المللی برای حمایت همه­جانبه از کودکان­می­باشدکه اساس تفکر بین­المللی برای بقاء و رشد وحمایت از کودکان را در نظر دارد و آنچه امروزه حقوق بشردوستانه نامیده   می­شود وهدفش حفظ جان، مال وحیثیت غیرنظامیان، مجروحان، اسرا وسایرکسانی­است که درجنگ شرکت نکرده­اند، ازآغاز مورد توجه واهتمام دین­مبین اسلام بوده و دین­اسلام این هدف­انسانی را به­طورجدی مدنظر قرارداده است ودرحالی­که آنچه ما درمخاصمات مسلحانه شاهد آن هستیم بیشترین آسیب را در جنگ­ها کودکان متحمل می­شوند.
کودکان حقوق بسیاری­ازجمله، برخورداری از حق­حیات، آموزش­وپرورش، سلامت و … را درهر شرایطی دارا می­باشند و همه­ی کشورها باید به این حقوق احترام گذاشته و طرفین هرمخاصمه نیز باید طبق حقوق بین­الملل بشردوستانه این قوانین وقواعد را برای حمایت از کودکان رعایت نمایند.
واژگان­کلیدی :کودک، جنگ، حقوق­اسلام، حقوق بشردوستانه، حقوق بین­الملل، کنوانسیون چهارگانه ژنو، میثاق حقوق کودک دراسلام، کنوانسیون حقوق کودک.

این مطلب را هم بخوانید :  عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن - پایان نامه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق
1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟
2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟
3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟