تاثیر ساختار سياسي، نظم سازماني، امنيت و ثبات اقتصادي دولت ميزبان -دانلود پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند ششم: اهداف، فايده و ضرورت انجام تحقيق

هدف كلي پژوهش، شناخت راهكارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي با تأكيد بر شروط ثبات و التزام است. در بيان ضرورت تحقيق همين بس که در هر توافق يا قراردادي اولين موضوع مورد بحث، ضمانت اجراي اطراف معاهده است. اين موضوع در توافقات سرمايه‌گذاري بين‌المللي پيچيده‌تر است. سرمايه‌گذار براي اخذ تصميم در سرمايه‌گذاري، نيازمند بررسي ميزان منافع حاصل از سرمايه‌گذاري و مهم‌تر از آن اطمينان از عدم تعرض دولت ميزبان به حقوق وي در زمان اجراي طرح است. به‌عبارتي شرط مهم‌تر در موافقت سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري، ساختار سياسي، نظم سازماني، امنيت و ثبات اقتصادي دولت ميزبان است. در مقابل دولت ميزبان دلايل خود را براي محدوديت سرمايه‌گذار در خلال انجام عمليات اجرايي دارد. عمده سرمايه‌گذاري در حوزه‌هايي انجام مي‌شود که جزء منابع ملي قلمداد مي‌شود. از اين‌رو براي حفظ حاکميت و مالکيت اين بخش بعضاً محدوديت‌هايي را متوجه طرف سرمايه‌گذار مي‌سازد.

بنابراين جهت اتخاذ راهكار عملي با هدف تسريع جريان سرمايه‌گذاري خارجي علاوه بر توجه به تعامل صحيح كشورهاي سرمايه‌پذير با سرمايه‌گذاران در نظام بين‌الملل، ضرورت اصلاح عوامل داخلي تأثيرگذار بر سرمايه‌گذاري از جمله اصلاح قوانين و ثبات سياسي امري اجتناب‌ناپذير است.

از اين منظر بررسي مباني رفتاري و شرايط محيط حقوقي شامل قوانين، امنيت اقتصادي و سياسي در سرمايه‌گذاري خارجي، مي‌تواند سودمند باشد و در ارائه راهکارهاي حقوقي با هدف جذب سرمايه‌گذاري خارجي کمک کند. با همين نگرش ضرورت تحقيق در خصوص راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي احساس مي‌شود و تلاش در برقراري رويه‌اي واحد با الزام قانوني در حمايت و جذب سرمايه‌گذاري خارجي، نشان از اهميت آن است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال تحقيق

سئوال پژوهش حاضر اين است که آيا شرط التزام به‌عنوان راهکار حقوقي تضمين شرط ثبات قراردادهای خصوصی در جامعه بين‌المللي براي تضمين سرمايه‌گذاري خارجي، پذيرفته شده است يا خير؟

اينکه آيا قراردادهای حاوی شروط ثبات و التزام می تواند مبنای مسئوليت بين المللی دولتها قرار گيرد؟ بعنوان سئوال فرعی مطرح است.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي