دانلود پایان نامه

طبیعی سد می باشد.
برای مخزنی با عمق معین هرچه بیشتر باشد، سد انعطاف‌پذیرتر بوده و اصطلاحاً معادلات سیتسم درگیر‌تر خواهند بود. برعکس هرچه سد صلب‌تر باشد، تأثیر اندرکنش بین سد و مخزن بر پاسخ دینامیکی سیستم کمتر بوده و معادلات کمتر درگیر خواهد بود.
تأثیر تراکم‌پذیری سیال بر پاسخ دینامیکی سیستم تابعی از ، h و محتوای

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع جالیزی، دادند،، مزرعه،، ۳-۱).

دیدگاهتان را بنویسید