دانلود پایان نامه

انعکاسی نیست. به طوری که در محدوده بین فرکانسهای اول و دوم طبیعی مخزن ، نتایج مناسبی نمی دهد. این در حالی است که در فرکانس های بالای تحریک هم نتایج با وجود مقداری خطا پذیرفته میشوند. در مقابل، سادگی این شرط مرزی قرار دارد که به سادگی میتوان وارد معادلات و برنامه المان محدود شود. همچنین این شرط مرزی مستقل از فرکانس بوده و می تواند

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیک، کسب و کار الکترونیکی

دیدگاهتان را بنویسید