دانلود پایان نامه

انتشار
بعضی کارهای تحلیلی انجام شده، در زمینه ی شرط مرزی انتشار می باشد که هدف در نظر گرفتن یک مرز جاذب برای محدود کردن دامنه ی مخزن است. در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
سامرفیلد، نخستین وساده ترین شرط مرزی است که توسط زینکیویچ-نیوتن مورد استفاده قرار گرفت]۳[. طبق مطالعات انجام شده، سامر فیلد یک شرط مرزی کاملا غیر

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع شکل(۳-۷):، ، مخزن،،

دیدگاهتان را بنویسید