زیر ارائه گردیده است[۱]:

(۳-۳۰)

(۳-۳۱)

از روابط فوق ملاحظه می‌شود که جواب مستقل از محورx می‌باشد. پاسخ ضربه واحد نیز به صورت زیر قابل بیان است:
(۳-۳۲)

و در نهایت پاسخ فشار به حرکت اختیاری زمین به صورت زیر حاصل می‌شود.
(۳-۳۳)

بطور کلی چوپرا به نتایج زیر رسید:
در شکل (۳-۴)، نسبت نیروی جانبی کل روی سد به فشار

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایشی، کولر، کشور،، ۱۳۹۵

دیدگاهتان را بنویسید