دانلود پایان نامه

مخزن جواب سد را به مقدار زیادی افزایش می‌دهد.
۲- عدم درنظر گرفتن اندرکنش بین سد و مخزن در بسیاری از حالات خطای قابل توجهی را بوجود می‌آورد.
۳- ساده‌سازی تحلیل با عدم درنظرگیری تراکم‌پذیری آب می‌تواند خطای قابل توجهی را نتیجه دهد.

۳-۵-۱- مولفه قائم حرکت زمین
در ادامه تحقیقات صورت گرفته، چاکرابارتی و چوپرا[۲]، فشار

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایمواد مخدر، مراجع صالح، مجازات اعدام

دیدگاهتان را بنویسید