دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم :انتخاب اولين مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت

اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت برابر بند ۳ ماده ۷۴ ل. ا. ق. ت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می‌شوند. اکثریت سهامداران با انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان می‌توانند از همان زمان شروع شرکت عملا اختیار شرکت را در دست بگیرند. برابر ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند و بعد از قبول سمت توسط آنان شرکت تشکیل شده محسوب است. تشکیل شرکت هم به نوعی به معنای مرگ مجمع عمومی موسس است و بعد از تشکیل شرکت، این مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده است که کلیه اختیارات مربوط به تصمیم گیری در شرکت را بر عهده می‌گیرد. بنابراین عزل مدیران و بازرس یا بازرسان در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

مبحث سوم: تصویب و یا عدم تصویب مبلغ ارزیابی شده اورده‌های غیر نقدی در جلسه مجمع عمومی موسس

در هنگام تاسیس شرکت سهامی عام، اگر موسسین اورده‌های غیرنقدی داشته باشند پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در مورد ارزیابی آورده‌های غیرنقدی، می‌بایستی آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند. مجمع عمومی موسس هم باید نظر کارشناس در رابطه با ارزیابی غیرنقدی را تصویب نماید. در جلسه مجمع عمومی موسس، دارندگان آورده‌های غیرنقدی در زمانی که تقویم آورده غیرنقدی موضوع رای است حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.

مطلب مشابه :  بررسی تطبیقی اختیار دختر در نکاح در فقه شیعه و اهل تسنن-پايان نامه ارشد حقوق

بدیهی است اکثریت سهامداران در صورتی که دارندگان آورده غیرنقدی مورد تائید آنان باشد آورده‌های غیرنقدی را تصویب و در غیر اینصورت آنرا تصویب نمی‌نمایند.

در شرکت‌های سهامی خاص با توجه به آنکه کلیه سهامداران می‌بایستی اظهارنامه موضوع بند ۲ ماده ۲۰ ل. ا. ق. ت و سایر مدارک لازم جهت تاسیس و ثبت شرکت را امضا نمایند یکی از مواردی که در تنظیم اظهارنامه می‌بایستی لحاظ شود، مربوط است به تقویم سرمایه غیرنقدی ، در حتی در صورتی که یکی از سهامداران مدارک مربوطه را امضا و تصدیق نکرده باشد امکان تشکیل و ثبت شرکت با استناد به رای اکثریت صاحبان سهام وجود ندارد و چاره‌ای جز جلب موافقت و یا انصراف از تشکیل شرکت وجود نخواهد داشت [۱]».

 

مبحث چهارم: تصویب و یا عدم تصویب مزایای مطالبه شده توسط موسسین

مطالبه مزایا توسط موسسین در هنگام تاسیس شرکت از نکات مبهم قانون تجارت ۱۳۴۷ است. اینکه آیا مزایای مطالبه شده به اصل تساوی حقوق سهامداران لطمه وارد می‌سازد یا خیر و اینکه محدوده مزایای مطالبه شده تا کجاست؟ علی ایحال اکثریت سهامداران در این مورد خاص می‌تواند در هنگام اخذ تصمیم در مجمع عمومی موسس از اختیارات گسترده خود استفاده نماید و هر نوع مزایای مطالبه شده را تصویب کند. منتهی اگر سهامدار اقلیت مدعی عدم رعایت مقررات قانون تجارت و یا عدم رعایت تساوی حقوق سهامداران باشد می‌تواند تقاضای ابطال تصمیم مجمع عمومی موسس را در مورد مزایای مطالبه شده بنماید. اما اگر مطالبه کنندگان مزایا در زمره اشخاص مورد نظر اکثریت سهامداران نباشند، هر چند امتیاز‌های ویژه‌ای به شرکت آورده باشند ، اکثریت می‌تواند باعدم تصویب مزایای مطالبه شده، حقوق آنان را به نفع خود نادیده بگیرند.

مطلب مشابه :  پايان نامه درباره نقش جرائم مشمول اصل صلاحیت جهانی

[۱]. دانشجو، علی ،مجامع عمومی شرکت های سهامی در حقوق ایران، انتشارات آریابان و اخوان،چاپ اول، سال ۱۳۷۸، ص ۱۰۳

 

واژگان کلیدی: شرکت‌های سهامی، سهامداران اکثریت، سهامداران اقلیت، قاعده اکثریت، اقامه دعوی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

با این اوصاف در این پایان نامه به دنبال پاسخ به سوالات ذیل هستیم :

  • آیا قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی در شرکت‌های سهامی حاکم است؟

۲- آیا نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران قواعد خاصی در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پیش‌بینی نموده است و  در صورت پیش‌بینی این قوانین جهت حفظ حقوق سهامدار اقلیت کافی است؟

  • راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت چیست ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی