تهدید یا توسل به زور و دفاع پیشگیرانه و پیش دستانه -پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول: ممنوعیت کاربرد زور

منشور ملل متحد مبنای چارچوب حقوقی است که در آن حق دولت­ها برای استفاده از زور تنظیم شده است.برای حفاظت از نسل­های بعدی در برابر آثار جنگ تلاش­های جدی نه تنها برای محدود کردن جنگ در معنی رسمی آن، بلکه ممنوعیت تهدید یا اعمال زور صورت گرفته است. ماده یک منشور حاوی اهداف اصلی سازمان ملل متحد می­باشد. از تعهدات اصلی سازمان ملل، پرهیز دولت­ها از کاربرد زور می­باشد. بند 3 ماده 2 منشور، دولت­ها را موظف می­کند که اختلافات خود را به شیوه­ای مسالمت­آمیز حل وفصل نمایند به نحوی که صلح و امنیت بین­المللی به مخاطره نیفتد.

قاعده منع توسل در بند4 ماده 2 منشور چنین بیان شده است: «کلیه اعضاء در روابط بین­المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن به زیان تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند کرد.»   و این قاعده­ای است کلی و اکنون در حقوق بین­الملل در زمره قواعد آمره محسوب می­گردد که هر گونه تخطی از آن مستوجب مسئولیت بین­المللی است و ممکن است با اقدام جامعه جهانی مواجه گردد.

تنها استثائات وارده بر این قاعده مشتمل است بر؛

1/ اقدامات قهری شورای امنیت مطابق ماده42؛

2/ دفاع مشروع فردی و جمعی مطابق ماده51 ؛

3/ اقدامات ترتیبات یا موسسات منطقه­ای در راستای عملیات اجرایی شورای امنیت (ماده43)؛

4/ اقدامات در برابر کشورهای دشمن مطابق مواد 53 و 107 منشور؛

5/ اقدامات اعضای دایم شورای امنیت در اتخاذ ترتیبات امنیتی موقتی مطابق ماده106.

تعهدات مندرج در منشور ملل متحد در جهت حفظ صلح و امنیت بین­المللی، علاوه بر اعضای سازمان ملل، شامل دولت­های غیر عضو نیز می­شود. بر اساس بند 6 ماده 2 «سازمان مراقبت خواهد کرد که کشورهایی که عضو سازمان ملل نیستند تا آن­جایی­که برای حفظ صلح و امنیت بین­المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل کنند.» هم­چنان که کمیسیون حقوق بین­الملل خاطر نشان کرده است:« ضابطه منشور راجع به ممنوعیت استفاده از زور، نمونه آشکاری از یک قاعده حقوق بین­الملل است که دارای ویژگی آمره است.[1]» ممنوعیت مصرح در ماده 2 منشور تنها شامل استفاده از قوای نظامی می­شود. این موضوع از کارهای مقدماتی که برای تهیه منشور صورت گرفته است، به­دست می­آید و در اسناد مهم بین­المللی دیگری هم­چون اعلامیه روابط دوستانه مصوب 1970 و قطعنامه تعریف تجاوز 1974 به آن تصریح شده است.[2]

البته اهمیت اعمال زور در ابعاد اقتصادی و سیاسی و آثار آن که در برخی موارد با کاربرد نیروی نظامی برابر است، دولت­ها را بر آن داشته است که در سایر اسناد بین­المللی نیز به این امر مهم بپردازند. اعلامیه اصول حقوقی بین­المللی، وظیفه دولت­ها در پرهیز از اعمال فشار نظامی، سیاسی، اقتصادی یا هر شکل دیگر به زیان استقلال سیاسی و تمامیت ارضی هر دولت یادآور شده است. در همین ارتباط از میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1966) و منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت­ها در 1974نیز می­توان ذکری به میان آورد. در این جا ممکن است پاسخ به این سوال نیز الزامی باشد که؛ آیا منع توسل به زور، تنها به زیان تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی معتبر است و یا این­که این محدودیت در هر حد و نحوی ممنوعیت دارد؟

اگر چه این امر باعث بروز دو گونه تفسیر از بند 4 ماده 2 شده است. تفسیری که معتقد است ممنوعیت مندرج در این بند تنها متوجه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی است و سایر حوزه­ها را در بر نمی­گیرد، لکن تفسیری دیگر که نظریه غالب نیز هست، منع مندرج در بند 4 ماده 2 را منعی جامع قلمداد کرده و آن­را شامل هر نوع استفاده از زور می­داند و تاکید می­کند که دو قید«تمامیت ارضی» و « استقلال سیاسی» تنها برای دادن تضمینات بیشتر به دولت­های کوچک­تر است. ضمن آن­که تاریخ قانون­گذاری منشور بیان­گر آن­است­که در عبارت­پردازی اولیه بند4 ماده2 ، این دو قید وجود نداشته است و تنها برای تضمین بهتر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت­ها اضافه شده است و برای رفع نگرانی که استفاده از زور در سایر موارد آزاد تلقی نگردد، عبارت «هر روش دیگر که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد» به پایان آن افزوده شده است.

 

37- محمد­علی­پور، فریده،«ممنوعیت کاربرد یا تهدید توسل به زور»، نشریه مجلس و پژوهش، سال نهم، شماره 35، ص197.

38- همان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور  با فرمت ورد