No category

دانلود تحقیق در مورد شنبلیله، صادقزاده، اهری، (احکامی

کار گرفته شدهاست (احکامی و همکاران، ۲۰۰۷). صادقزاده اهری و همکاران (۱۳۹۳) تنوع ژنتیکی ۲۰ توده شنبلیله بومی ایران را با استفاده از نشانگرهای AFLPمورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد که تنوع ژنتیکی مطلوبی در درون تودههای مورد مطالعه وجود داشت. همچنین این نشانگر در ارزیابی تنوع ژنتیکی شنبلیله از کارایی مناسبی برخوردار بود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *