No category

دانلود تحقیق در مورد مارکر، فیلوژنتیک، شده‌اند.، (جوشی

نرعقیمی ژنتیکی حساس به دما، با یک مارکر ISSR، به نام UBC8551060، برچسبگذاری شد (حسین و همکاران، ۲۰۰۰)۹۰.
همچنین ISSRsبرای تولید مارکرهای اختصاصی صفت، اختصاصی ژن و اختصاصی گونه استفاده شده‌اند. در حین توضیح روابط فیلوژنتیک میان گونه‌های مختلف جنس Oryza، تعداد ۸۷ مارکر اختصاصی جنس/ گونه شناسایی شدند (جوشی و همکاران، ۲۰۰۰)۹۱.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *