دانلود پایان نامه

۱۹۹۶)۸۷. این مارکر همبارز می‌تواند برای مدیریت خلوص ژنتیکی بذر هیبرید مورد استفاده واقع شود. در نخود، دو مارکرISSR، “مارکر UBC855500حاصل از پرایمر (AG)8YT و مارکر UBC 8251200 حاصل از پرایمر(AG)8T” با ژن مقاومت به نژاد ۴ پوسیدگی فوزاریومی۸۸ پیوستگی نشان دادند (راتناپارخ و همکاران، )۸۹. صفت مهم دیگر در تولید بذر هیبرید برنج یعنی

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره ،اعتماد، ، واسطه،اعتماد، فروشنده،

دیدگاهتان را بنویسید