است (سانکار و مور، ۲۰۰۱)۸۶.

۲-۲-۴-۳-برچسب زنی ژن و گزینش به کمک مارکر
مارکرهای DNA با پیوستگی نزدیک به صفات مهم زراعی در برنامه‌های کاربردی اصلاح گیاه، نقش دارند. در برنج، یک مارکر ISSR تولید شده بوسیله پرایمر (AG)8YC، به یک مارکر تبدیل شد تا امکان شناسایی ژن بازگرداننده باروریRf-1، فراهم شود (آکاجی و همکاران،

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعبورس اوراق بهادار، سطح معنادار، مقدار خطا

دیدگاهتان را بنویسید