دانلود پایان نامه

شده است (سوفرامانین و گوپالکریشنا، ۲۰۰۴).
از جمله کاربردهای این نشانگر و تحقیقاتی که توسط این نشانگر بر روی گیاهان مختلف انجام گردیده است میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

۲-۲-۴-۱-انگشت نگاری ژنومی۷۸
انگشت نگاریDNA، ابزاری مهم برای خصوصیتیابی ژرمپلاسم و بنیانشناسایی ارقام/هیبریدها/ منابع والدی و غیره در اصلاح نباتات و

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع CP-UTR، ، ۳-۴).، WMV

دیدگاهتان را بنویسید