(۱۳۸۳) در شناسایی و تایپینگ سویههای هلیکوباکترپیلوری با استفاده از روش PCR_RFLP بر روی نمونههای بیوپسی دستگاه گوارش هدف را بکارگیری روشهای مولکولی جهت ردیابی و ژنوتایپینگ هلیکوباکترپیلوری بطور مستقیم بر روی بیوپسی دستگاه گوارش اعلام کردند. از این مطالعه نتیجهگیری میشود که روش PCR بر اساس RFLP میتواند جهت شناسایی و ژنوتاپینگ

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع CL، ویروس،، بودند:، WMV-EM

دیدگاهتان را بنویسید