No category

دانلود تحقیق در مورد چندشکلی، (آباد، زندی، آروماتاز

۱۳۸۶).
در تحقیقی تحت عنوان شناسایی گونههای پیتیوم و ارزیابی تنوع آنها با استفاده از نشانگر RFLP که توسط آباد و همکاران (۱۳۹۰) انجام شد، جدایهها در سه گروه قرار گرفتند (آباد و همکاران، ۱۳۹۰).
ارزیابی چندشکلی ژن آروماتاز در گوسفند زندی با استفاده از RFLP توسط اشرفی و همکاران (۱۳۹۱) انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد سه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *