همچنین با استفاده از ISSRs، مارکرهای اختصاصی نژاد در گروه‌های مختلف قارچ توسعه یافته‌اند (هانتولا و همکاران، ۱۹۹۶)۹۲.

۲-۲-۴-۴-تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنتیکی
برتری ISSR-PCR بر دیگر تکنیک‌های مارکری در مطالعات مختلف مشخص شده است.
ISSR ها بطور موفقیت آمیزی برای تخمین توسعه تنوع ژنتیکی در سطوح بین و درون گونه‌ای در

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهکوچکتر?، شکل(۳-۵):، هیدرودینامیک، زمین،

دیدگاهتان را بنویسید