دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث سوم : کیفیت استیفای قصاص از منظر فقها وقانون گذار

اینک به ذکر چند مساله از مسایل مربوط به کیفیت استیفای قصاص می پردازیم که به نظر تاحدی جالب توجه وشایان ذکر می رسد، ( اگرچه شاید این مسائل ارتباط چندانی با مبحث اصلی این بررسی پیدا نکند. اما نقل وتحقیق در آنها نکاتی را خاطر نشان می کند که خالی از لطف به نظر نمی رسد)

گفتار اول: اصل بودن قصاص یا دیه

یکی از مسائلی که در کیفیت استیفای قصاص مورد توجه صاحب نظران قرار می گیرد این است که قصاص اصل است یا دیه؟

در صورت تبدیل قصاص به دیه به دلیل تراضی یا هر علت دیگر ماهیت آن واحکام مربوط به آن چگونه است؟ حال این مسأله را باز هم ابتدا در فقه مورد بررسی قرار می دهیم:

بند۱) نظریه ی محقق حلی :

محقق حلی در این مورد چنین می گوید: « قتل عمدی موجب قصاص است نه دیه. پس اگر ولی دم عفو کند بر مالی (یعنی به شرط گرفتن مالی) نه قصاص ساقط؛ نه دیه ثابت می شود، جز با رضایت جانی. اگر عفو کند ومالی را هم شرط نکند قصاص ساقط می شود، دیه هم ثابت نمی شود. اگر جانی تن به قصاص دهد، ولی دم حقی دیگر ندارد. اگر ولی دم دیه بخواهد و جانی هم بدهد، صحیح است و اگر جانی از دادن دیه خودداری کند، اجبار نمی شود. ولی اگر با گرفتن دیه راضی نشود، جایز است به بیش از دیه تراضی کنند؛ تا وقتیکه یقین حاصل نشود که تلف بر اثر جرم بوده است، حکم قصاص صادر نمی شود، ودر صورت اشتباه فقط حکم جرم صادر می شود؛ نه حکم قصاص نفس»[۱]

مطلب مشابه :  تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع-دانلود پايان نامه ارشد

[۱] – محمدی . ابوالحسن . حقوق کیفری اسلام . صفحه ۳۰۹

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

۱- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟

۲- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟

۳-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟

۴- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟