دانلود پايان نامه با عنوان بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: عوامل وانگیزه های اسقاط جنین

عوامل وانگیزه های سقط جنین بسیار متنوع می باشد، به گونه ای که حتی این عوامل از نقطه ای به نقطه دیگر و از کشوری به کشور دیگر نیز متفاوت است وشدت وضعف این عوامل به امور بسیار زیادی که از فرهنگ و نوع زندگی هر ملیت بر می آید، برخواهد گشت: در ذیل به بررسی پاره ای از این عوامل و انگیزه ها در تحقق سقط جنین می پردازیم:

  • رهایی از حمل نامشروع (زنا): تا آنکه حامل جنین، و همچنین فاعل مجازات جرم آن را بر خود بپوشاند. و از لکه ننگین بر خود رهایی یابد.
  • به منظور حفظ سلامت مادر: که با تشخیص پزشک متخصص اگر جنین اسقاط نشود، سلامت مادر به خطر می افتد.
  • در جایی که ادامه حمل باعث بیماری وناتوانی جسمی در مادر گردد.
  • به منظور محافظت از طفل شیرخوار: که در صورت حاملگی قطع شیر گردد و پدر توان اجاره دایه شیرده برای طفل را نداشته باشد وبیم از بین رفتن کودک باشد.
  • اسقاط جنین به منظور رهایی از بیماری های موروثی و خصیصه های ژنتیکی: که به وسیله علم جدید به وجود آنها پی برده و در آینده نیز بیشتر پی خواهیم برد.
  • اسقاط جنین به منظور محافظت بر زیبایی وعدم شکستگی اندام زن
  • اسقاط جنین به جهت فقر وعدم توانایی بر محافظت ونگهداری از جنین و کودک
  • اسقاط جنین به جهت عدم توانایی بر تربیت کودک وعدم آمادگی جهت تربیت کودک
  • اسقاط جنین به جهت عدم آمادگی روحی زن جهت بارداری وگذراندن دوران حاملگی.

برای تحقق یافتن این گونه اسباب واعتبار شرعی بدان، شرایط زیرلازم می باشد :

اول آنکه: اسباب ضروری در حال موجود باشد، نه متوقعی ومنتظره

دوم، نتایج حاصل از این اسباب و عوامل، به صورت یقینی باشند ونه وهمی وخیالی[1].

گفتار سوم: اقسام مختلف اسقاط جنین

سقط جنین را می توان به اقسام زیر تقسیم بندی نمود:

1– نعمتی . احمد . مقاله سقط جنین از دیدگاه فقه مقارن . گروه فقه دانشگاه الهیات، مذاهب اسلامی، تهران، ایران . شماره 4 . صفحه 370 – 374

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

1- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟

2- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟

3-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟

4- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟