دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول : شرایط شش گانه قصاص

حال بطور بسیار مختصر به توضیح شرایط شش گانه قصاص که عنوان آنها در پیش گذشت می پردازیم:

 بند ۱) تساوی در آزادی:

اولین شرط تساوی در آزادی است، بدین معنی که « حر به حر وحره کشته می شود لیکن بارد زیادی دیه و آن نصف دیه مرد می باشد. وهمچنین حره به حره و به حر کشته می شود لیکن از ولی زن یا ترکه او زیادی دیه مرد گرفته نمی شود[۱] .

البته در زمان کنونی دیگر رابطه برده داری و .. که پیش از این مرسوم بود از بین رفته بنابراین می توان گفت شرط اول در حال حاضر سالبه به انتفاء موضوع می باشد.

بند۲) تساوی در دین:

شرط دوم تساوی در دین است، پس مسلمان به کافر کشته نمی شود، در صورتی که به کشتن کفار عادت نداشته باشد. اگر مسلمان به کشتن اهل ذمه عادت داشته باشد بعد از رد زیادی دیه اش قصاص گرفتن از او جایز می باشد و بعضی گفته اند که این حد است ونه قصاص.

اگر ذمی مسلمانی را به عمد بکشد خود او و مالش به اولیای مقتول تحویل می شود وآنها در قتل او مخیر می باشند[۲] .

بند۳) انتفای پدر بودن:

شرط سوم، انتفای پدر بودن است، پس پدر به قتل پسرش کشته نمی شود وظاهر آن است که پدر کشته نمی شود وهکذا کفاره وهمچنین دیه از پدر به کشتن پسرش ساقط نمی شود. پدر به کشتن پسرش کشته نمی شود ولو اینکه کفو او نباشد. بنابراین پدر کافر به کشتن پسر مسلمانش کشته نمی شود.[۳]

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد:مفهوم اجتماعي و اقتصادي حقوق كار

این شرط در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز لحاظ شده است. [۴]

بند۴) عقل:

شرط چهارم عقل است، پس دیوانه کشته نمی شود اگر عاقلی را بکشد یا دیوانه ای را البته دیه بر عاقله اش ثابت می شود؛ و بچه به بچه وبه بالغ اگرچه به ده سال یا پنج وجب قد رسیده باشد کشته نمی شود. پس عمد او خطاست تا اینکه در سن یا سایر نشانه ها به حد مردان برسد ودیه بر عاقله اش می باشد.[۵]

این شرط نیز در ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی لحاظ گردیده است .[۶]

[۱] -. خمینی . روح الله . ترجمه تحریر الوسیله . مترجم علی اسلامی . جلد چهارم . صفحه ۲۸۹- ۲۸۷

[۲] – همان منبع . صفحه ۲۸۹

[۳] خمینی . روح الله . ترجمه تحریر الوسیله . مترجم علی اسلامی . جلد چهارم . صفحه ۲۹۲ – ۲۹۳

۳پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود وبه پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد».

[۵] – خمینی . روح الله . ترجمه تحریر الوسیله . مترجم علی اسلامی . جلد چهارم . صفحه  ۲۹۳

۱– هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

۱- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟

۲- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟

مطلب مشابه :  بررسی موضع کنوانسیون های حقوق دریابه سال 1958 و1982 درزمینه آبراههای بین المللی-پايان نامه ارشد

۳-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟

۴- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟