دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

تکه ای از متن پایان نامه :

آنها متولی تعیین نگردیده می باشد و یا اوصافی برای تشخیص متولی در وقفنامه ذکر نگردیده که بتوان از روی آنها متولی موقوفه را تشخیص داد موقوفه فاقد متولی بوده که اداره آن بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده می باشد.

سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این می باشد ‌که چنانچه موقوفه‌ای دارای متولی بوده می باشد اما متولی آن فوت گردیده می باشد و یا اینکه به علت خیانت در موقوفه یا عدم انطباق با اوصاف مندرج در وقفنامه یا به هر علت دیگری عزل شده و یا ممنوع المداخله شده باشد وضعیت اداره موقوفه به چه صورت خواهد بود؟

در جواب این سوال بایستی گفت: که به چنین موقوفاتی « موقوفه در حکم موقوفه فاقد متولی» گفته می‌گردد که در صورت عزل یا فوت متولی قبلی تا زمان تشخیص متولی بعدی و در صورت ممنوع المداخله شدن متولی قبلی تا زمان رفع ممنوعیت یا ضم امین اداره موقوفه بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه خواهد بود. این می باشد که تبصره یک ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مقرر داشته در خصوص موقوفات خاص فاقد متولی همچنین موقوفات خاص مجهول التولیه ، در این قانون حکم خاصی وجود ندارد. محقق حلی در شرایع الاسلام آورده می باشد :« و یجوز ان یجعل الواقف النظر لنفسه و لغیره ، فان لم یعین الناظر ،کان النظر الی الموقوف علیه »[1]. دراین عبارت بدون تردید مقصود از جعل نظارت از سوی واقف برای خودش یا دیگری ، نصب مقام تولیت می باشد ، زیرا در ذیل آن آمده می باشد اگر واقف ناظر تعیین نکرده باشد منصب نظارت بر عهده موقوف علیهم خواهد بود و بدیهی می باشد نظارت درمفهوم اصطلاحی در این صورت بی معنی خواهد بود زیرا موقوف علیهم می خواهند بر خودشان نظارت داشته باشند ؟!

قطعاً‌ مراد این نیست. بلکه مقصود از آن این می باشد که در صورت عدم نصب متولی، موقوف علیهم خودشان در جایگاه متولی قرار خواهند گرفت[2]. چنانچه ماده 81 قدیم قانون مدنی مقرر داشته بود:« در اوقاف عامه اگر واقف متولی معین نکرده باشد امور موقوفه طبق ماده 6 قانون 28 شعبان 1328 قمری خواهد بود اما در اوقاف خاصه اگر متولی منصوص نباشد تصدی با خود موقوف علیهم می باشد».

در ماده 81 قانون مدنی اصلاحی 1370 قانونگذار بحثی از موقوفات خاص را مطرح ننموده می باشد .با ملاحظه مفاد ماده 1 قانون اوقاف و بند 1 آن، کاملاً مشخص می باشد که اما فقیه اختیار تصمیم گیری در امور موقوفات عامه بدون متولی و اوقاف خاصه‌ای که مصلحت وقف وبطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت اما فقیه باشد را به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه واگذرا نموده می باشد . لذا با در نظر داشتن مراتب مذکور مشخص می‌گردد که اگر موقوفه ای خارج از موارد مذکور در این مواد باشد اداره آن همواره بر عهده متولی خواهد بود و به نظر می‌رسد در اوقاف خاصه «بدون متولی» یا مجهول التولیه که شرایط مندرج در بند 1 ماده 1 قانون اوقاف را نداشته باشد اختیار وقف با خود موقوف علیهم باشد . به عبارت دیگر بر اساس ماده 81 قدیم قانون مدنی تولیت آن با خود موقوف علیهم می باشد ،زیرا اولاً‌تاکنون مقررات مغایری تدوین نشده می باشد و ماده 18 قانون اوقاف مصوب 63 تنها قوانین مغایر را لغو نموده می باشد ثانیاً به نظر می رسد قانونگذار بعد از انقلاب نمی خواسته می باشد ذیل ماده 81 قانون مدنی سابق را منسوخ نماید .بلکه آن چیز که مد نظر وی بوده می باشد جعل تولیت در موقوفات عام برای مقام ولایت فقیه بوده می باشد. آن چیز که این تحلیل را تقویت می کند آن می باشد که نگاهی به متون فقهی نشان می‌دهد فقهای امامیه نیز بر همین منوال مشی نموده اند .برای نمونه شهید ثانی می نویسد[3]: «واقف می تواند تولیت بر موقوفه را درضمن صیغه وقف برای خود و دیگری قرار دهد و اگر آن را مطلق گذاشت و برای کسی شرط ننمود ،در وقف

[1] – محقق حلی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج 2 ، بی جا ، بی تا ، ص444

[2] – عبارت علامه حلی در تذکره تقریباً صریح می باشد : « و لواطلق فی وقفه لم یشتر التولیه لاحد احتمل ان یکون النظر للواقف» ج 2 ، ص 441

[3] – شهید ثانی ،توضیح لمعه ، جلد 3 ، داوری ، بی جا، 1410 ، هـ.ق ، ص177

 قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات