دانلود پایان نامه

مرز سامرفیلد است، ارائه نمودند. هر چند که این یک مرز فرکانسی بوده و برای محدوده های فرکانسی کوچک تر از فرکانس دوم طبیعی مخزن بیشترین دقت جواب را دارد. همچنین مطالعات متعددی توسط شاران انجام شده است که در آنها، شرط مرزی پیشنهادی از معادله حل تحلیلی دامنه فشار بدست می آید[۳۱,۳۰,۲۹]. در تمام این مطالعات، یک مرز فرکانسی پیشنهاد شده

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد مواد غذایی

دیدگاهتان را بنویسید