زلزله فقط ۶ الی ۲۸ درصد مقدار ناشی از مؤلفه افقی زلزله است. در حالیکه با حضور مخزن این مقدار به ۱۸ الی ۲۱۵ درصد می‌رسد. همچنین دیده می‌شود که مقدار پاسخ تغییر مکان تاج سد به مؤلفه قائم زلزله، برای سدهای کوچک بزرگتر از پاسخ به مؤلفه افقی است و در سدهای بزرگ هرچند از مؤلفه افقی کوچکتر است ولی باز هم مقدار قابل توجهی دارد.
به

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد AFLP، (عثمانی، سیوسهمرده،۱۳۸۸).، خزانهژنی

دیدگاهتان را بنویسید