دانلود پایان نامه

می‌سازد.

۳-۶-بررسی پاسخ ها در حوزه زمانی
پاسخ های چوپرا بر اساس تحلیل در حوزه فرکانس صورت گرفته است، اما برخی محققین پاسخ هایی را در حوزه زمان بیان نمودند. تسایی و لی[۲۱]، پاسخ نیمه تحلیلی سیستم سد- مخزن را در حوزه ی زمانی بدست آورد. وی با در نظر گرفتن اندرکنش سازه وسیال با استفاده از روش های استاندارد پاسخ را برای سد با

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع خانواده ها

دیدگاهتان را بنویسید