پاسخ غیر خطی سیستم سد- مخزن را در حوزه ی زمانی یافت. وی مخزن را در جهت بالادست به دو قسمت نزدیک به سد و دور از سد تقسیم کرد و پاسخ های عددی را برای محدوده ی نزدیک به سد و پاسخ های تحلیلی را برای محدوده ی دور از سد یافت.
تسایی و لی[۲۳]، همچنین پاسخ های سه بعدی سیستم سد- مخزن را در حوزه ی زمانی بدست آورد.
چوانگ[۲۴]،

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد مارکر، فیلوژنتیک، شده‌اند.، (جوشی

دیدگاهتان را بنویسید