انتشاری، به وسیله یکسری جرم، میراگر و فنر به صورت پارامتر های متمرکز۱ جایگزین می شود. این مدل شامل دو میراگر، دو جرم و یک فنر است که رفتار محیط در بالادست را به خوبی مدل می کنند.

فصل چهارم
حل معادلات حاکم

۴-۱- مقدمه
در این فصل به حل

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

دیدگاهتان را بنویسید