نقاط بدن به جز ادرار جدا می شوند با داشتن ویژگیهای اختصاصی (خواص بالا بعلاوه آزمونهای اکسیداز منفی), غالبا با یک تست MUG به عنوان اشریشیاکلی تایید می شوند.( نیاکان ، ۱۳۷۲)

۱-۴-۱-۱- بیماریزایی :
۱- عفونت دستگاه ادراری: اشریشیاکلی، شایع ترین عامل عفونت دستگاه ادراری است و تقریبا موجب ۹۰ درصد اولین عفونتهای ادراری در

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهصلب، لیو[۲۵]،، آویلز[۲۶]،، چوانگ

دیدگاهتان را بنویسید