دانلود پایان نامه

EPEC به داخل سلولهای مخاطی وارد می شود. نتیجه عفونت EPEC اسهال آبکی است که معمولا خود محدود شونده است. اما ممکن است مزمن شود. اسهال EPEC با سروتیپ های خاص متعددی از اشریشیاکلی همراه بوده است. سویه ها توسط آنتی ژن O و آنتی ژن H، شناسایی می شوند. (هیولینک، ۲۰۰۳)

اشریشیاکلی انتروتوکسیژن ۶۳, علت شایع اسهال مسافرتی است و علت بسیار

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع آر.ان.ای، (Roche)، mRNA، capture

دیدگاهتان را بنویسید