No category

دانلود پایان نامه درمورد اشریشیاکلی، چسبیدن، اپیتلیال، اسهال

زنان جوان می باشد. ( گودرزی، ۱۳۸۱)
۲-بیماریهای اسهالی ناشی از اشریشیاکلی: اشریشیاکلی براساس خصوصیات بیماریزا طبقه بندی می شوند و هر گروه با مکانیسم متفاوتی موجب بیماری می شوند. خصوصیات چسبیدن به سلولهای اپیتلیال روده کوچک یا بزرگ به وسیله ژنها روی پلاسمیدها کدگذاری می شوند.

اشریشیاکلی انتروپاتوژن۶۱ ، علت مهم اسهال در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *