دانلود پایان نامه

آنها در حضور مقدار بسیار کم اکسیژن می باشد.
– بی هوازی اجباری: تنها در غیاب اکسیژن رشد می کنند و اگر اکسیژن وجود داشته باشد از بین می روند.

ساختار بیولوژیکی : سدهای فیزیکی نظیر پوست، پوسته های بیرونی، پرها و غیره عمل محافظت بر علیه هجوم میکروارگانیسم ها را برای گیاهان و حیوانات انجام می دهند اما شیر یک محصول مایع بدون هیچ

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوانان، مهارت های اجتماعی، کودکان و نوجوان

دیدگاهتان را بنویسید