رنگ روشن داشته و کاملا تمیز باشند، در موقع کار کارگران باید از کلاههای مخصوص که موهای سر را می پوشاند استفاده کنند. کارگران باید تحت کنترل بهداشتی باشند و متناوبا از نظر بررسی ناقلین مورد آزمایش قرار گیرند. مطالعات نشان میدهد، ۵۰-۳۰ درصد افراد حامل میکروب استافیلوکوک اورئوس هستند.
جعبه کمکهای اولیه باید در مراکز تهیه و توزیع

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد خلیج فارس و دریای عمان، دریای عمان، خلیج فارس

دیدگاهتان را بنویسید