دانلود پایان نامه

شیرخواران خصوصا در کشورهای در حال توسعه است. EPEC قبلا موجب اپیدمی های اسهال در شیرخوارگاههای کشورهای توسعه نیافته بود. EPEC به سلولهای مخاطی روده کوچک می چسبد. عواملی که به واسطه کروموزوم اثر می کنند، سبب چسبندگی محکم می شوند. پرزچه۶۲ها از بین می روند، پایه های اکتین فیلامان دار یا ساختمانهای شبه فنجانی تشکیل میشود و گاهی اوقات

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهسلامت روان، استرس، سطح معنادار

دیدگاهتان را بنویسید