دانلود پایان نامه

روده کوچک به گانگلیوزید Gm1 متصل می شود و ورود زیر واحد A (وزن مولکولی D 26000) را به داخل سلول تسهیل می کند، جاییکه بعدا آدنیل سیکلاز فعال میشود این امر به مقدار قابل توجهی غلظت موضعی آدنوزین مونوفسفات حلقوی (cAMP) را افزایش می دهد که این ماده خود سبب ترشح بیش از حد و طولانی مدت آب و کلرشده و باز جذب سدیم را مهار می کند. مجرای

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهآنها،، شاران، آید[۳۱,۳۰,۲۹].، مطالعات،

دیدگاهتان را بنویسید