پایان نامه حقوق

صلاحیت و صلاحدید دیوان برای صدور نظریه مشورتی کوزوو-پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فصل اول: نظریه دیوان و مطابقت اعلامیه یک جانبه استقلال با حقوق بین الملل عام

مبحث اول: اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها

اصل تمامیت ارضی یکی از اصول اساسی نظام حقوق بین الملل است. این اصل توسط اصل احترام به حاکمیت دولت ها و قواعد عدم مداخله در حاکمیت دولت ها از قبیل بند 4 ماده 2 و بند 2 ماده 7 منشور ملل متحد، مورد محافظت و تأکید قرار گرفته است.[1]

اصلجتمامیت ارضی به معنای احترام به یکپارچگی دولت ها و حفظ محدوده سرزمینی آنها می باشد. این اصل خصیصه غیر قابل انحلال حاکمیت دولت هاست.[2]به همین دلیل دولت ها همواره از تنظیم و تصویب اسناد و متون حافظ اصل تمامیت ارضی که حاوی اصول لازم الرعایه حقوق بین الملل در خصوص منع استفاده از زور علیه استقلال و تمامیت ارضی دولت ها در مقابله با تهدیدات داخلی باشد، حمایت نموده و آن را بسط داده اند.[3] هنگامی که تمامیت ارضی یک دولت در هر جای دنیا به خطر بیافتد، دولت های دیگر به صورت غریزی به دفاع از آن می پردازند.به عنوان مثال جامعه بین المللی در قضیه قبرس و جدائی بخش شمالی (ترکها)ججو بخش جنوبی (یونانی ها) در سال 1974 پس از پاکسازی نژادی، به حفظ تمامیت ارضی قبرس تأکید نمود.[4]

برخی از حقوق دانان بین المللی همچون آلن پله و غیره معتقدند، اصول احترام به تمامیت ارضی و عدم مداخله، تنها در روابط میان دولت ها حاکم است و این اصول برای گروههای ناراضی داخلی، تعهدی بوجود نمی آورد. برونو سیما بیان می نماید که اصل تمامیت ارضی در روابط و رفتار دولت با اتباعش کاربرد نداشته و صرفاً به روابط میان دولت ها اختصاص دارد و بند 4 ماده 2 منشور بیانگر این موضوع می باشد:

 

 

 

«کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی  و استقلال سیاسی هر دولتی اجتناب می نمایند.»[5]

این گروه معتقدند، اصل تمامیت ارضی، جهت حمایت از مرزهای بین المللی به کار میجرود و برضد تغییرات وارد شونده از داخل (تغییراتجججناشیجاز جدائی طلبی گروههای داخلی)کاربرد ندارد.فقط اگر گروههای جدائی طلب، توسط کشورهای دیگر حمایت شوند، این اصل و حقوق بین الملل وارد عمل خواهد شد و حرفی برای گفتن دارد و گرنه قانون داخلی کشورها حکمفرماست.[6]  

گروه دیگربا توجه به رویه سازمانهای بین المللی، این اصل را صرفاً محدود به حوزه روابط میان دولت ها ندانسته و آن را شامل گروهها و مردم داخل یک دولت نیز می دانند به عنوان مثال سازمان وحدت آفریقا در سال 1997 اعلام نمود برای جلوگیری از تفکیک کومور و در اجرای اصل تمامیت ارضی کشورها، تمام قدرت و تلاش خود را به کار می گیرد.همچنین ماده 21 کنوانسیون حمایت از اقلیت های ملی اروپا به طور واضح بیان نموده که هیچ چیز در چارچوب این کنوانسیون، نباید بر خلاف اصول اساسی حقوق بین الملل، به ویژه اصل تساوی حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها تفسیر شود.[7]

[1]-Shaw, Malcolm, “International law”, Cambridge, Cambridge University press, 6th Edition, 2008, p.522.

149- زارع فر، امین الله، «مورد بررسی تحولات شناسایی دولتها در حقوق بین الملل معاصر»، رساله دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1390، ص:280.

[3]-Weller, Marc, “Modesty can be a virtue: Judicial Economy in the ICJ Kosovo Opinion?” Leiden Journal of International law, vol.24, 2011, p.136.

[4]-C.Szasz, Paul, “The Irresistable Force of Self-Determination Meets the Impregnable Fortress of territorial Integrity: A Cautionary Fairy tale about Clashes in Kosovo and Elsewhere”, Georgia Journal of International And Comparative law, vol.28, 1999, P.6.

[5]– Simma, Bruno, “The Charter of the UN a Commentary”, Oxford, Oxford University press, 1995, P.116.

[6]– Orakhelashvili, Alexander, “Kosovo and the pitfalls of over theorizing International law Observations on Hillpod Rejoinder”, Chinese Journal of International law, vol. 8, 2009, P.590.

[7]-ChristaKis, Theadore, ” the ICJ Advisory Opinion on Kosovo: Has International law some thing to Say about secession?” Leiden Journal of International law,  vol.24,  2011,  P.84.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

-نظر مشورتی دیوان در خصوص هم خوانی اعلامیه استقلال کوزوو، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل مطابقت دارد؟

-دیوان برای ارائه نظریه مشورتی به مجمع عمومی، دارای صلاحیت و صلاحدید رسیدگی بوده است یا خیر؟

– آیا کوزوو از دید حقوق بین الملل عمومی، دارای حق تعیین سرنوشت خارجی به شکل جدایی طلبی می باشد یا خیر؟ کوزوو می تواند به دکترین جدایی چاره ساز در مشروعیت اعلامیه استقلال و جدایی صربستان استناد نماید؟

– اعلامیه استقلال کوزوو، حقوق بین الملل خاص(قطعنامه 1244 شورای امنیت) و تدابیر ناشی از آن را نقض نموده است یا خیر؟

– دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد توانسته است در رسالت خود جهت ارائه نظریه مشورتی و کمک به مرجع درخواست کننده نظریه و نظم حقوق بین الملل موفق باشد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو