مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

آثارقراداد هدنه:

آثارقرارداد هدنه به شرح ذیل میباشد:

1)توقف جنگ برای مدت معین شده درقرارداد.

2)جان ومال اتباع کشورطرف قرارداد ،درکشوراسلامی درامان است.

3)افرادکشورطرف قرارداد هدنه برای زیارت ویا سفارت ویا تجارت میتوانند به دارالاسلام مسافرت کنند وطبق قوانین اسلام خرید وفروش نمایند ودرعین حال ازپرداخت جزیه معاف باشند”[1]

 

1-2)قرارداد های دائم:

1-1-2)قراردادصلح:

دارالصلح به کشورهایی اطلاق می شود که بین آنها ودارالاسلام قرارداد صلح منعقد شده باشد”[2]    البته دراین زمینه که آیا فرقی بین قراردادصلح با ذمه، هدنه و امان وجود دارد ،بین فقها اختلاف نظروجود دارد،لکن دریک جمع بندی کلی مشخص می شود که بین قرارداد صلح وبقیه قرادادها تفاوتهایی وجود دارد وباید بصورت مستقل مورد بحث قرارگیرد.

پیامبر بزرگواراسلام همانطور که با جنگهای بسیاری مواجه بودند،درچندین مورد نیز براساس مصلحت اسلام ومسلمانان با دشمنان قراردادآتش بس امضاء کرده اند.دراین بین آنچه که برای پیامبر مهم بود ، مصلحت اسلام است.

مقام صالح برای انعقادقرارداد:

“بی شک تنهاکسی که برای انعقاد قرارداد  صلح وبه طورکلی اعلان جنگ وصلح ،صلاحیت دارد،شخص امام (ع)است،مبتنی بر همین نظرفقهای شیعه است که اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزاعلان جنگ وصلح رادرصلاحیت ولی فقیه ونایب عام امام معصوم قرار داده است”[3]

 

 آثارقراداد صلح:

آثارقرارداد صلح به شرح ذیل می باشد:

1)پایان کامل جنگ میان طرفین.

2)مبادله اسرا ومجروحین

3)رفع کامل اختلافات میان طرفین

4)امکان رفت وآمد وترانزیت اتباع طرفین درخاک یکدیگربراساس مقررات قرارداد.

5)سایرمواردی که طرفین درقرارداد براجرای آنها درروابط خود توافق می کنند”[4]

 

[1] همان ،ص76

[2] عمید زنجانی عباسعلی ، فقه سیاسی، ج 3،پیشین، ص 294

[3] عظیمی شوشتری عباسعلی ، پیشین ،ص83

 

[4] همان،ص83

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:

1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند

2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.

3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.

4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در  رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.

ج)سوالات تحقیق:

به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:

1) دين مبين اسلام در خصوص اين اصل نوظهور حقوق بين الملل چه ديدگاهي و موضعي دارد؟

2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟

3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام