اخیراً مطالعات انجام شده در مورد رفتار مصرف‌کنندگان آنلاین در تجارت الکترونیک صورت گرفته است. محققان در ایالت متحده خرید مصرف‌کنندگان در خرده‌فروشی‌های آنلاین را بر اساس تئوری‌های مختلف و از دیدگاه‌های مختلف بررسی کرده‌اند. گفن و همکارانش[1] (2002) دریافتند که مفید بودن ادراکی، ادراک از سهولت استفاده، اعتماد عوامل عمده‌ای هستند که بر رفتار مصرف‌کنندگان آنلاین اثر می‌گذارند. بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده، پاولو و فیگنوسن[2] (2006) تایید کردند که اهمیت ادراک از مفید بودن، سهولت استفاده و اعتماد، نگرش‌های اصلی پیش‌بینی کننده خرید آنلاین هستند و قدرت پیش‌بینی کنندگی و اکتشافی مدل را با ویژگی‌های تکنولوژیک (تاخیر در دانلود، ناوش پذیری وب و امنیت اطلاعات)، مهارت‌های مصرف‌کنندگان، منابع زمانی و مالی، ویژگی‌های محصول (خطاپذیری و ارزش محصول) را افزایش داده‌اند. (روستا و همکاران،1388) همچنین چندین مطالعه خرید مصرف‌کنندگان از کشورهای مختلف را بررسی کرده اند، یافته‌های این تحقیقات نشان می‌دهد که عوامل مذکور در مورد مصرف‌کنندگان اروپایی (جارونپا و همکاران، 2000) (وندر هیجیدان و همکاران، 2003)[3] و آسیایی (چن و بارنس، 2007، استیلیانو و همکاران، 2003)[4] هم تأثیر عمده‌ای دارد.
لیانگ و هاونگ[1] (1988) اعتقاد داشتند که در مواجهه با بازارهای آنلاین، بیشتر توجهات باید به این نقطه معطوف شود که کدام محصولات برای بازاریابی آنلاین مناسب هستند. آن‌ها نشان دادند که انواع محصولات بر پذیرش خرید آنلاین مصرف‌کننده اثرات متفاوتی دارند. فائو و یون (2000) هم یافته‌های مشابهی بدست آوردند، آن‌ها دریافتند در هنگام انتخاب بین کانال‌های سنتی و آنلاین، نوع محصولات بر تصمیمات مصرف‌کننده اثر می‌گذارند.
تحلیل و نکاتش و موریس[2] (2000)، ادراک از سهولت استفاده بر قصد بکارگیری فناوری اطلاعات در زنان بیشتر از مردان اثر می‌گذارد، لذا بر نگرش و میل خرید آنلاین آنان نیز تاثیرگذار است. از طرفی توانمندی‌های پایین تر زنان در بکارگیری کامپیوتر، این اثر را پررنگ تر می‌نماید (چیو و همکاران،2005)[3].
وایزر[4] (2000) در تحقیقی 506 دانشجوی یک کالج را موردبررسی قرار داد و دریافتند که زنان از اینترنت عمدتا برای کسب اطلاعات، گفتگوی آنلاین، مشاوره تحصیلی و ایمیل استفاده می‌کنند. مردان بیشتر از زنان از اینترنت استفاده می‌کنند و در این زمان‌ها به خرید، گوش دادن به رادیو و موسیقی، ایجاد صفحات وب، جستجوی دوستی، جستجوی اقلام نایاب، پیگیری روابط جنسی، مطلع بودن از اخبار، دیدن تصاویر و فیلم‌های پورنوگرافی و مشارکت در بازارهای آنلاین می‌پردازند. طبق یافته‌های وایزر شکاف جنسیتی رو به نزول است و تفاوت‌ها بیشتر ناشی از تفاوت سن و تجربه اینترنت خواهد بود..
بیمبر[5] (2000) دو شکاف عمده آماری در اینترنت وجود دارد: سطح دسترسی و نوع استفاده، شکاف و تفاوت سطح دسترسی با جنسیت مرتبط نبوده و با تفاوت‌های اجتماعی-اقتصادی بین مردان و زنان تبیین می‌شود. ولی شکاف نوع استفاده نتیجه دو پدیده اجتماعی_اقتصادی و جنسیت است. طبق یافته بیمبر، چون تفاوت‌های اجتماعی_ اقتصادی در حال کاهش است، زنان در حال نفوذ در اینترنت هستند. با این وجود فراوانی استفاده زنان از اینترنت کمتر از مردان است. علاوه بر این، نه تنها میزان استفاده دو جنسیت متفاوت است بلکه نحوه استفاده آن‌ها از اینترنت هم متفاوت است.
آمیچای-هامبورگ[6] (2002) نشان دادند که شخصیت کاربران اینترنت نقش مهمی در نحوه رفتار آنلاین آن‌ها ایفا می‌کند. هیلز و آرگایل[7] (2003) دریافتند که نحوه استفاده از اینترنت با تفاوت‌های
فردی کاربران رابطه دارد. اختر[1] (2003) اشاره می‌کند میل به خرید اینترنتی در جنسیت‌های مختلف همچنان پیشرفتی نداشته است. چیو و همکارانش[2] (2005) اشاره کرده‌اند که درک تفاوت‌های جنسیتی در ادراکات و نگرش‌ها نسبت به خرید اینترنتی برای حرفه ای‌های آنلاین که مسئولیت اجرا و پیاده سازی خدمات الکترونیک را دارند و پژوهشگرانی که قصد روشن سازی قصد خرید آنلاین را دارند ارزشمند است. (موزالیانها،2009)[3]
کاتلر[4] (2003) چنین بیان می‌کند که عوامل فردی اثر عمده‌ای بر رفتار خریداران دارد؛ بنابراین، درک تفاوهای شخصیتی بین دو گروه (خریداران اینترنتی و غیر اینترنتی) بی نهایت برای بنگاه‌ها اهمیت دارد. درک ویژگی‌های مشترک بالقوه آنلاین در انتخاب بازار بالقوه هدف برای کسب‌وکارها اهمیت دارد.
مظاهری و همکاران[5] (2006) در پژوهشی که در آن به مقایسه تجربه سه خدمتی که فروشگاه‌های آنلاین ارائه می‌دهند که شامل جستجو و تجربه و همچنین اعتماد مشتریان می‌باشد به این نتیجه رسیدند که این سه تا دارای ساختار‌های ثابتی نیستند و در میان فروشگاه‌ها مختلف و متفاوت هستند.
مون و همکارانش[6] (2008) تأثیر فرهنگ، نوع محصول و قیمت را بر میل خرید محصولات سفارشی آنلاین بررسی کرده‌اند. آن‌ها دریافتند که فردگرایی تنها بعد فرهنگی است که اثر عمده‌ای بر میل خرید دارد. همچنین این متغیرها در تعامل همدیگر هم اثر زیادی بر میل خرید می‌گذارند، درحالی‌که قیمت به تنهایی اثر معناداری ندارد.
لیان و لین[7] (2008) اثرات ویژگی‌های مصرف‌کننده را در خرید انواع مختلف محصول بررسی کرده‌اند یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که عوامل تعیین کننده در پذیرش خرید آنلاین در مورد محصولات و خدمات مختلف فرق می‌کند. تحقیقات گذشته چهار عامل را در پذیرش خرید آنلاین توسط کاربران تعیین کرده اند، ویژگی‌های اسمی مصرف‌کنندگان، ارزش‌های ادراکی شخصی، طراحی وب‌سایت و خود محصول.
اروگلو و همکاران در تحقیقی نشانه‌های جوی آنلاین سایت‌ها رو به دو دسته تقسیم می‌کنند: نشانه‌های متناسب با دسته‌های بالا و پایین. دسته بالا (به‌عنوان مثال اطلاع رسانی سایت) تحت عنوان وجود تمامی تشریح کننده‌های سایت بر روی صفحه اصلی به‌گونه‌ای که خواسته‌های اهداف خرید را تامین نماید تعریف می‌شوند؛ و نشانه‌های پایین (به‌عنوان سرگرم‌کنندگی سایت) آنهایی هستند که اهمیت کمتری دارند و تقریبا تکمیل کننده فرآیند خرید می‌باشند. (ارگلو و همکاران، 2001، ص. 180). در مطالعات قبلی در بازاریابی آنلاین انواع ویژگی‌های سایت دست کاری و یا اندازه گیری شد. برای مثال، هاسمن و سکیپ (2009) عواملی جهانی مورد استفاده ازجمله ویژگی‌های جستجو، طنز، گزینه‌های زبان، خدمات هدیه و نشانه امنیتی برای دست کاری محیط وب‌سایت را موردبررسی قرار دادند.
مومالانینی (2005) ویژگی‌های از قبیل بزرگ وکوچک، جادار-تنگ، درهم و برهم به‌خوبی سازماندهی شده طرح و صفحه نمایش خوب و بد را برای اندازه گیری عوامل در طراحی سایت موردبررسی قرار داد. ارگو و همکاران (2003) از فاکتورهایی مانند عکس از محصولات، سیاست سفارش، فرم بازخورد مصرف‌کنندگان، رنگ متن و عکس از کارکنان طراحی کار و نشانه‌های مربوطه برای دستکاری زیاد و کم استفاده می‌کنند. در مطالعه تجربی دیگر، ریچارد (2005) ویژگی‌های پیمایشی، ارزشمندی اطلاعات سایت، اثربخشی سایت و سرگرمی سایت به‌عنوان نشانه جوی سایت اندازه گیری شد.
جندا و ترو چیا گزارش دادند که مصرف‌کنندگان آنلاین دو جنبه از ارزشمندی اطلاعات سایت را پسندیده اند: مقدار و اعتبار. تعداد به سادگی به مقدار اطلاعات در دسترس اشاره می‌کند، درحالی‌که اعتبار اطلاعات قابل اعتماد بودن منابع اطلاعاتی است؛ بنابراین، نیاز به متغیر دیگر برای به تصرف درآوردن ماهیت اطلاعات ارائه‌شده در سایت وجود دارد.
مونتویا-وایس و همکاران (2003) از «کیفیت محتوای اطلاعات سایت» که بر سه ویژگی استوار بود: ابزار اطلاعات، دقت و صحت اطلاعات و بهنگام بودن اطلاعات استفاده کردند. همچنین، هاسمن و اسکایپ (2009) اطلاعات «مفید» سایت را به‌عنوان یک متغیر مستقل در مدل خود دانسته‌اند.
همگام با ریچارد (2005)، ما از «ارزشمندی اطلاعات سایت» یا «تأثیر سایت» به‌عنوان درجه‌ای که اطلاعات در وب‌سایت دقیق است تا به امروز، کامل و مربوط به بازدیدکنندگان است استفاده
میکنیم. (بل و تنگ، 1998). پژوهشگران در روانشناسی زیست محیطی پیشنهاد کردند که مصرف‌کنندگان به ابعاد محیط فیزیکی احساسی و شناختی پاسخ می‌دهند. (محرابیان و راسل، 1974)
زی جونس استدلال کرد که واکنش‌های عاطفی مستقل از عملیات ادراکی و شناختی هستند و می‌توانند پاسخ‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. همگام با مظاهری و همکاران (2011)، ما چارچوب زی جونس را دنبال کرده و پیشنهاد می‌کنیم که احساسات بازدید کننده قبل از شناخت خود سایت و واسطه‌های سایت در نظر گرفته شوند (مانند موسیقی پس‌زمینه و رنگ) باعث بروز احساسات مصرف‌کنندگان در مواجهه اولیه با سایت می‌شود. کلر و همکاران در (1994) ارتباط بین تحت تأثیر قرار گرفتن مثبت و منفی مصرف‌کنندگان و استراتژی‌های پردازش اطلاعات را موردبررسی قرار دادند. بیشتر به‌طور خاص، آن‌ها ارتباط بین احساسات مثبت و استراتژی‌های پردازش اطلاعات کاربردی و ارتباط بین احساسات منفی و بسط نظام مند اطلاعات را گزارش داده‌اند. علاوه بر این، در زمینه روابط رفتار محیط‌زیستی، ریپو پورت (1982، ص. 14) پیشنهاد کرد که مردم به محیط در سطح جهانی واکنش نشان می‌دهند و به‌طور مؤثر آن‌ها را در شرایط خاص تر تجزیه و تحلیل و ارزیابی می‌کنند. همسو با مظاهری و همکاران. (2011)، ما احساسات مصرف‌کنندگان آنلاین، تأثیر درک آنان از ارزشمندی اطلاعات سایت، اثربخشی سایت و سرگرمی بودن سایت را پیشنهاد می‌کنیم؛ به عبارت دیگر، بسته به حالات هیجانی که از قرار گرفتن اولیه در معرض سایت به وجود می‌آیند، یک مصرف‌کننده ممکن است سطح ارزشمندی اطلاعات سایت، اثربخشی سایت و سرگرمی سایت را متفاوت درک کند. محرابیان و راسل (1974) سه توصیف موقعیتی از احساسات (PAD: لذت، انگیختگی و تسلط) ارائه نموده‌اند. ریچینیز (1997) چارچوب مناسب برای این مطالعه را به‌عنوان راهی برای گرفتن پاسخ عاطفی به محرک‌های محیطی طراحی کرده است. راسل (1979) پیشنهاد کرد که دو بعد لذت بردن و برانگیختگی به اندازه کافی می‌تواند نشان دهنده طیف وسیعی از احساسات به نمایش گذاشته در پاسخ به محرک‌های محیطی باشد.
ارگلو و همکاران (2001) در میان اولین پیشنهاد دهندگان چارچوبی برای بررسی تأثیر علایم جوی سایت در رفتار مصرف‌کننده آنلاین بودند. آن‌ها براساس چارچوب محرک ارگانیسم پاسخ محرابیان و راسل (1974) مدل مفهومی خود را توسعه دادند. آن‌ها پیشنهاد کردند که علایم جوی فروشگاه آنلاین تحت تأثیر واکنش خریداران آنلاین از طریق اثرات حالت‌های عاطفی و شناختی قرار دارند
در زمینه تبلیغات، چندین محقق دریافتند که نگرش مثبت مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغات نگرش مثبت آن‌ها نسبت به محصول را تحت تأثیر قرارمیدهد. (براون و استی من، 1992؛ دنز و پلس مکر، 2010؛ نلسون و همکاران، 2004). در ادامه مطالعات قبلی (درز و زوفریدن، 1997؛ داکوف، 1996؛ هی و لی، 2002) فرض است که وب‌سایت‌ها منعکس کننده ویژگی‌های تبلیغات سنتی بوده و آن‌ها را در همان راهی که ایجاد کرده‌اند تبلیغ می‌کنند. وب‌سایت می‌تواند به‌عنوان یک منبع مهم از علایم که نگرش را نسبت به ارائه‌دهندگان خدمات قبل از مصرف شکل می‌دهد دیده شود.
ریچارد (2005) نشان می‌دهد که سرگرمی سایت بر نگرش سایت تأثیر دارد. در زمینه تبلیغات تلویزیونی، یانگ و پارک (1986) دریافتند که تأثیر سرگرمی (موسیقی پس‌زمینه) در مشارکت تجاری می‌تواند مشارکت سایت را گسترش دهد.
کپلند تمایز بین راحتی، خرید و محصولات تخصصی را مطرح کرد (کپلند، 1924). سایر طبقه بندی محصول عبارت‌اند از: دوام در مقابل محصولات گران قیمت در مقابل محصولات ارزان قیمت. طبقه بندی که به تصویب رسید چارچوب جستجو، تجربه و اعتبار (SEC) در اصل توسط نلسون (1970) معرفی و توسط داربی و کارنی توسعه یافت (1973). اینترنت با اکثریت قریب به اتفاق مصرف‌کنندگان برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌شود و ارزیابی محصول قبل از خرید و یا حین مصرف آن انجام می‌شود. (رتچ فورد و همکاران، 2003).
هوانگ و همکاران. (2009) تفاوتی در گشت و گذار در سایت با رفتار خرید بین مصرف‌کنندگان محصولات گزارش داده‌اند. آن‌ها گزارش کردند که محصولات مبتنی بر تجربه عمق بیشتر و وسعت کمتری در مقایسه با محصولات مبتنی برجستجو دارند؛ به عبارت دیگر، میزان صرف زمان در هر صفحه بیشتر برای کالاهایی که مصرف‌کنندگان در آن تجربه داشتند بود و تعداد صفحات جستجو برای محصولات جستجو شده مصرف‌کنندگان بیشتر بود. می‌توان اینگونه تفسیر کرد که مصرف‌کنندگان سرویسهای تجربه واعتبار محور تمام اطلاعات مفید موجود در سایت را به دقت خوانده و تا حد ممکن از خرید نامطمئن پرهیز می‌کنند؛ بنابراین برای هر دو گروه سرویس بیشتر اطلاعات در وب‌سایت‌ها تولید می‌شود و بیشتر داده‌های صحیح و درست میباشند مصرف‌کننده‌ها زمان بیشتری را صرف خواندن، سطح بالاتری از مشارکت و احتمال خرید زیاد می‌کند.