انتخاب برج خنک کننده خواهد بود . در واقع در مناطقی که دمای مرطوب و رطوبت نسبی هوا بالاست(بیشتر از ۷۵ درحه فارنهایت و حداکثر ۸۰ درجه فارنهایت) نبایستی از سیستم برج خنک کننده استفاده نمود.درشکل (۲-۱۳) شمای کلی عملکرد یک برج خنک کننده نشان داده شده است.

شکل(۲-۱۳) – شمای کلی یک برج خنک کننده مورد استفاده در سیستم برودتی

بنابر

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد ISSR، خربزه، طالبی، (فابریکی

دیدگاهتان را بنویسید