دانلود پایان نامه

موتور و دمنده در داخل فضای مورد نظر قراردارند بنابر این بار حرارتی ناشی از کارکرد این دستگاه ها به سیستم اضافه میگردد).
۲-۸ نرم افزار های مورد استفاده در محاسبات بار های برودتی و انتخاب سیستم های تاسیسات سرمایشی
هم اینک در دنیا با توجه به گسترش روز افزون صنعت ساختمان سازی و با توجه به پیچیدگی مراحل محاسبات بار های برودتی نرم

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع RT، ۴/۰، Expand، U20

دیدگاهتان را بنویسید