عبوری ازدستگاه انجام میگردد.
دستگاههای هواساز که از ورق گالوانیزه ساخته می شوند بستگی به موقعیت مکانی به صورت افقی یا قائم ساخته می شوند.
مهمترین مصرف کننده انرژی در سیستم هواساز موتور هواساز می باشد که باعث حرکت فن دستگاه میگردد و گردش فن باعث حرکت هوا در داخل هواساز و انتقال آن به داخل محیط های داخل ساختمان میباشد.
برای

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد میکروارگانیسم، تکثیردر، سکون۵۳، لگاریتمی۵۲:

دیدگاهتان را بنویسید