دانلود پایان نامه

مرکزی شامل اجزا مختلفی میباشند که هر کدام ازاین اجزا خود مصرف کننده انرژی میباشند .
امروزه در محاسبات میزان انرژی دستگاه های برودتی مرکزی در ساختمان های بزرگ بعضا مبنای مقایسه تنها میزان مصرف انرژی دستگاه اصلی تولید کننده برودت مطرح میگردد و یا اینکه ارقام ارائه شده ارقام دقیقی نمی باشند.
شرکت های فروشنده تجهیزات برودتی با توجه

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد AFLP، (عثمانی، سیوسهمرده،۱۳۸۸).، خزانهژنی

دیدگاهتان را بنویسید