تهویه و تمیز کردن هوا را بطور قابل توجهی انجام می دهد. مهمترین عیب آن عدم استفاده آن در مناطق مرطوب و همچنین عدم کنترل دمای آن میباشد.
در کولر آبی از انرژی برق جهت حرکت فن و پمپ آب و همچنین از آب به مقدار قابل توجهی استفاده می گردد.
اما نکته ای که در کولر آبی شاید بدان تاکنون توجه نشده است این است که ایران کشوری است که دارای

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهدانش آموزان، دانش آموز، رویکرد شناختی

دیدگاهتان را بنویسید