دانلود پایان نامه

Revert Aid (Fermentase) استفاده گردید. به این ترتیب:
۱- ابتدا به میزان سه برابر وزن هر بافت گیاهی، بافر سیترات (با مولاریته، ۱/۰ و pH، ۸/۶) به کار گرفته شد.
۲- سپس ۳۰ درصد حجم هر تیوپ، کلروفرم اضافه شد.
۳- پس از سانتریفیوژ کردن به مدت ۱۰ دقیقه با دور ۶۰۰۰rpm ، داخل تیوپهای ۵/۰ میلی‌لیتری

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع گوگوی، مرز،، مایتی[۳۳]،، درمحاسبه

دیدگاهتان را بنویسید