دانلود پایان نامه

سلول میزبان بکار می‌رود، تبدیل به دی.ان.ای کرده و سپس تکثیر PCR بر روی سی.دی.ان.ایهای۴۲ (دی.ان.ایهای مکمل) به دست آمده انجام می‌گیرد.
استخراج آر.ان.ای با استفاده از کیت (Roche) mRNA capture طبق دستورالعمل سازنده انجام شد. از آر.ان.ای جذب شده به لوله برای واکنش نسخه برداری معکوس۴۳ با آنزیم Moloney murine leukemia virus (MmLV)

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد سینوریزوبیوم۷۲، جدایههای، کریمی، گروهبندی

دیدگاهتان را بنویسید