(۱۹۹۶) و اعتباریان (۱۹۹۷) مبنی بر کم رشدی بوته‌های هندوانه، کوتاه و کمانی شکل شدن بوته‌های خیار همراه با بر‌آمدگی‌هایی روی آن مطابقت دارد. بطور‌کلی علائم مشهود آلودگی در روی میوه‌های کدو، هندوانه، خربزه و خیار به صورت تاولی شدن، بدشکلی و تغییر رنگ دیده شد (شکل ۴-۱).

شکل ۴-۱. علائم بیماری ویروسی WMV روی پهنک برگ و میوه

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع رضوان،۱۳۸۵)، بهرامی، مفرط، (رهم

دیدگاهتان را بنویسید