کیت، ۴ میکرولیتر بایوتین لیبل۴۴ ریخته شد
۴- به مدتهای ۵ و۳ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد گذاشته شد.
۵- برای حذف ناخالصی‌ها هرتیوپ حاوی آر.ان.ای ۴ مرتبه با بافر شستشو شسته شد.
۶- در پایان ۵۰ میکرولیتر از مخلوط واکنش RT و یک میکرولیتر آنزیم رونوشت بردار معکوس، به هر تیوپ مورد نظر

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان خودارزیابی، خودکنترلی

دیدگاهتان را بنویسید