دانلود پایان نامه

آزمون PCR
از نمونههایی که در تست الایزا مثبت شده‌اند، برای آزمون PCR استفاده می‌شود.

۳-۴-۱- استخراج RNA و ساخت cDNA
از آنجاییکه ژنوم WMV از نوع آر.ان.ای می‌باشد، ابتدا آر.ان.ای را با روش کاملاً شناخته شده نسخه‌برداری معکوس که در حالت طبیعی توسط ویروس‌های آر.ان.ای دار، برای تبدیل آر.ان.ای ژنومی آنها به دی.ان.ای در داخل

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع کولر، سرمایش، تابستان)، متداولترین

دیدگاهتان را بنویسید