دانلود پایان نامه

کدوئیان (هندوانه، خربزه، کدو و خیار) جمعآوری شد. نمونه‌ها پس از جمع‌آوری، بصورت جداگانه در کیسههای پلاستیکی و کلمن یخ قرار داده و ظرف ۲۴ ساعت به آزمایشگاه منتقل گردید. در آزمایشگاه نمونه‌هایی که ظرف کمتر از یک‌ماه مورد آزمایش قرار میگیرند، در دمای ۴ درجه سانتیگراد و نمونه‌هایی که لازم باشد بیشتر از این زمان نگهداری گردند در دمای

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع انتخاب طبیعی

دیدگاهتان را بنویسید