No category

منبع تحقیق با موضوع CP-UTR، ، ۳-۴).، WMV

دقیقه

۳-۴-۲-۱- آغازگرهای اختصاصی
از دو جفت آغازگر اختصاصی طراحی شده از ناحیه CP-UTR ژنوم استفاده شد. بطوریکه در واکنش RT-PCR تنها باند مربوط به ناحیه واقع در بین دو آغازگر تکثیر گردید (جدول ۳-۴).

جدول ۳-۴. دو جفت آغازگر اختصاصی WMV از ناحیه CP-UTR
آغازگر ترادف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *